Skip to main content

Adli Yardım Talep Dilekçesi Örneği

Doküman olarak indirin

…/…/……

………………………… Barosuna / ……………………………….. Mahkemesine
[BAROYA BAŞVURACAKSANIZ, YAŞADIĞINIZ ya da DAVANIN AÇILACAĞI İLİ EKLEYİN. DOĞRUDAN MAHKEMEYE BAŞVURUYORSANIZ, MAHKEMENİN ADINI YAZIN.]

………………………………….. Mahkemesinde / ………………………… İcra Müdürlüğünde açılan/açılacak olan davada taraf durumundayım.
[BURAYA DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEMEYİ ya da DOSYANIN GÖRÜLDÜĞÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAZIN]

Kendimin/ailemin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama / icra giderlerini karşılayacak ödeme gücünden yoksun olduğumdan adli yardım kapsamında aşağıda belirttiğim hususları talep etmekteyim. Başvurumu 6284 sayılı kanun kapsamında yapacağımdan ivedilikle atama yapılmasını talep ediyorum.

İlgili belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

  • Yapılacak tüm yargılama giderlerinden geçici olarak muafiyet
  • Yapılması gereken tüm giderlerin devlet tarafından avans olarak ödenmesi
  • Avukat temini

Ad-Soyad:

TC Kimlik No:

İkamet adresi:

Telefon No:

Dava/İcra No: